คำศัพท์ : ret

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ret (เร็ท)

แช่ (ปอ ป่าน) ในน้ำให้น่าย