คำศัพท์ : rent

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rent (เร็นท)

รอยแตก (หมอก) กระจายไป

ตัด

เอา (บ้าน) ให้เช่า