คำศัพท์ : red

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
red (เร็ด)

พวกแดง หน้าแดง

ลูกบิลเลียดแดง

อินเดียนแดง

พวกกระหายเลือด