คำศัพท์ : real

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
real (ริ-แอ็ล)

แท้จริง