คำศัพท์ : ray

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ray (เร)

ปลาตัวแบน แสง

แวว (แห่งความหวัง)