คำศัพท์ : raw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
raw (รอ)

ใหม่ (แผล) ยังแสบ

(ลม) เย็นแสบผิวเนื้อ

ยังไม่ได้ประกอบ