คำศัพท์ : rate

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rate (เรท)

ดุด่า ชั้น

ฝีเท้า

วางราคา

นับเป็น

ประเมิน

ภาษีอากร