คำศัพท์ : rat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rat (แร็ท)

คนที่ทิ้งเพื่อนเวลาตกยาก เหลวไหล

หนู