คำศัพท์ : rapt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rapt (แร็พท)

(ดีใจ) จนลืมตัว