คำศัพท์ : rape

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rape (เรพ)

กากผลองุ่น ต้นเรพ

ข่มขืนชำเรา

ฉกฉวย (สิ่งของ

ดินแดน)