คำศัพท์ : rang

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rang (แร็ง)

สั่นกระดิ่ง (คำพูด) ก้อง

ดังสนั่น

พูดโทรศัพท์