ran หมายถึง หนี กวาด (ตา) วิ่งส่ง(จดหมาย) ใช้ ดำเนิน วิ่งตาม พักหนึ่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ ran แปลว่า หนี กวาด (ตา) วิ่งส่ง(จดหมาย) ใช้ ดำเนิน วิ่งตาม พักหนึ่ง หมายถึง หนี กวาด (ตา) วิ่งส่ง(จดหมาย) ใช้ ดำเนิน วิ่งตาม พักหนึ่ง ran อ่านว่า (แร็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ran (แร็น)

หนี กวาด (ตา)

วิ่งส่ง(จดหมาย)

ใช้

ดำเนิน

วิ่งตาม

พักหนึ่ง