คำศัพท์ : ram

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ram (แร็ม)

กระแทก สูบน้ำ

กระทุ้ง (ดินปืน)

เครื่องชน

แกะ