rag หมายถึง ตะกุกตะกัก นิดเดียวขาดวิ่น เศษเนื้อที่ต้มจนเปื่อยผ้าขี้ริ้ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ rag แปลว่า ตะกุกตะกัก นิดเดียวขาดวิ่น เศษเนื้อที่ต้มจนเปื่อยผ้าขี้ริ้ว หมายถึง ตะกุกตะกัก นิดเดียวขาดวิ่น เศษเนื้อที่ต้มจนเปื่อยผ้าขี้ริ้ว rag อ่านว่า (แร็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rag (แร็ก)

ตะกุกตะกัก นิดเดียว

ขาดวิ่น

เศษเนื้อที่ต้มจนเปื่อย

ผ้าขี้ริ้ว