คำศัพท์ : r

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
r (อา)

อักษรอาร์ ความฝืด

ปรอท

รัศมี

อักษรอาร์

ความฝืด

ปรอท

รัศมี