คำศัพท์ : quoth

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quoth (คโวธ)

กล่าว