คำศัพท์ : quota

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quota (คโว-ทะ)

ส่วนที่กำหนดให้