คำศัพท์ : quorum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quorum (คโว-รัม)

องค์ประชุม