คำศัพท์ : quoit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quoit (คอยท)

ห่วง