คำศัพท์ : quoin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quoin (คอยน)

กุญแจรูปลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์บนแท่น มุมห้อง