คำศัพท์ : quixotic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quixotic (ควิคซอท-อิค)

อย่างฝันๆ บ้าเสียสละ