คำศัพท์ : quitter

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quitter (ควีท-เทอะ)

คนไม่เอาจริง