คำศัพท์ : quite

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quite (คไวท)

แท้ๆ