คำศัพท์ : quit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quit (ควิท)

ทิ้ง หมด

หายกัน

ออกจาก

ปลดเปลื้อง