คำศัพท์ : quire

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quire (คไวร)

หนึ่งยก