คำศัพท์ : quip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quip (ควิพ)

คำพูดหลบหลีก