คำศัพท์ : quinine

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quinine (คไว-ไนน)

ยาควินิน ยาควินิน