คำศัพท์ : quilt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quilt (ควิลท)

ผ้านวมคลุมเตียง แต่ง(หนังสือ)โดยเอาความคิดผู้อื่นมาปะติดปะต่อ