คำศัพท์ : quill

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quill (ควิล)

หลอดไม้รวก ไม้ดีดแมนโดลีน

กระสวยด้าย

ก้านขนนก

ไม้จิ้มฟัน