คำศัพท์ : quietly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quietly (คไว-เอ็ทลิ)

ระงับ (สี) เรียบๆ