คำศัพท์ : quiet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quiet (คไว-เอ็ท)

ระงับ (สี) เรียบๆ

ระงับ

(สี) เรียบๆ