คำศัพท์ : quid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quid (ควิด)

เงินปอนด์หนึ่ง ก้อนยาที่จุก