คำศัพท์ : quickly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quickly (ควีค-ลิ)

มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว

รวดเร็ว

เกิดความรู้สึกขึ้น