คำศัพท์ : quicken

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quicken (ควีค-เค็น)

มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ฉุนเฉียว

รวดเร็ว

เกิดความรู้สึกขึ้น