คำศัพท์ : quick

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quick (ควิค)

มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว

รวดเร็ว

เกิดความรู้สึกขึ้น