คำศัพท์ : qui vive

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
qui vive (คี ฝีฝ)

ตั้งตาคอย