คำศัพท์ : queue

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queue (คยู)

ถักผมเปีย เข้าแถว