คำศัพท์ : question

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
question (คเวซ-ชัน)

ไต่ถาม ปัญหา

ไต่สวน

สงสัย