คำศัพท์ : query

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
query (คเวีย-ริ)

สงสัย