คำศัพท์ : quencher

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quencher (คเวน-เชอะ)

เหล้า