คำศัพท์ : quench

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quench (คเว็นช)

ระงับ (ศัตรู การพูดมาก)