คำศัพท์ : quell

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quell (คแว็ล)

ปราบ (กบฏ ศัตรู)