คำศัพท์ : queerly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queerly (คเวีย-ลิ)

เมา คลื่นไส้

ชอบกล