คำศัพท์ : queer

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queer (คเวีย)

เมา คลื่นไส้

ชอบกล