คำศัพท์ : queenly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 44 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queenly (ควีน-ลิ)

แห่งพระราชินี