คำศัพท์ : queen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queen (ควีน)

เทพธิดา ไพ่อีเต๊ะตัวรองลงมาจากคิง

เทพธิดา

ราชินี

ยอดพธู