คำศัพท์ : queasy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queasy (ควี-สิ)

(อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย ขี้แย