คำศัพท์ : quayside

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quayside

ท่าสำหรับเทียบเรือ