คำศัพท์ : quay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quay (คี)

สะพานหิน