คำศัพท์ : quaver

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quaver (คเว-เฝอะ)

เสียงครึ่งของ crochet (เสียง) สั่น